Spring til indhold

Opsætning af skilte på boligveje

På mindre boligveje er det muligt at sætte skilte op med "Nabohjælp" eller "Legende børn". Se her, hvordan du søger om lov.

Nabohjælpskilte 

På mindre boligveje kan der søges om tilladelse til at sætte et ”Nabohjælp"-skilt op i vejrabatten. Det er vigtigt, at I på vejen er enige om projektet, for at skiltet får en effekt. Kommunen indhenter politiets samtykke, før vi kan give tilladelsen.

 

I skal sende en ansøgning til Park og Vej med følgende oplysninger:

 • Hvilke skilte søger I om?
 • Hvorfor ønsker I skiltene opsat?
 • Vejnavn på de veje, hvor skiltene ønskes placeret
 • Indtegne ønsket placering på kortudsnit

 Ansøgningen bliver vurderet på følgende forhold:

 • Skiltene må ikke monteres på autoriseret afmærkning / vejvisning
 • Skiltene skal placeres, så de ikke tager udsyn i kryds / overkørsel
 • Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for færdslen
 • Skiltene skal placeres, så de ikke tager fokus fra f.eks. trafikchikaner på vejen

 

Legende børn-skilte

På mindre boligveje kan der sættes ”Legende børn”-skilte op, hvis vejen er en privat fællesvej. Skiltet må ikke opsættes på kommuneveje. 
Kommunen indhenter politiets samtykke, før vi kan give tilladelsen.

I skal sende en ansøgning til Park og Vej med følgende oplysninger: 

 • Hvilke skilte søger I om?
 • Hvorfor ønsker I skiltene opsat?
 • Vejnavn på den vej, hvor skiltene ønskes opsat
 • Indtegne ønsket placering på kortudsnit
 • Indhente vejejers accept 

Ansøgningen bliver vurderet på følgende forhold: 

 • Skiltene må ikke monteres på autoriseret afmærkning / vejvisning
 • Skiltene skal placeres, så de ikke tager udsyn i kryds / overkørsel
 • Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for færdslen
 • Skiltene skal placeres, så de ikke tager fokus fra f.eks. trafikchikaner på vejen

Hvor sender jeg min ansøgning hen?

I kan sende ansøgningen på mail til doa.bkf@odense.dk


Det er også muligt at sende ansøgningen til:


By- og Kulturforvaltningen

Drift og Anlæg

Driftsmyndighed for Vej og Parkering

Nørregade 36

5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen