Spring til indhold

Tillægsgodkendelse til brug af ny låglinje DL23 på Envases Europe A/S i Odense

Virksomheden har søgt om en tillægsgodkendelse til en ny låglinje, som skal erstatte en ældre linje.

Tillægsgodkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Alle kan få agtindsigt i sagen.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest d. 22. maj 2024 for at blive behandlet.

Se godkendelsesbrev inkl. klagevejledning her (henter PDf)

Se miljøgodkendelse for ny låglinje her (PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen