Spring til indhold

Tillægsgodkendelse - Envases Europe A/S

Envases A/S har søgt om en tillægsgodkendelse til en mælkedåselinje.

Tillægsgodkendelsen til ny dåselinje DA 26 på Envases A/S i Odense er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Alle kan få agtindsigt i sagen.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest d. 16. juli 2024 for at blive behandlet. Se klagevejledning sidst i godkendelsesbrevet.

Se godkendelsesbrev med klagevejledning (PDF)
 
Se miljøteknisk redegørelse, miljøteknisk vurdering og bilag (PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen