Spring til indhold

Teknikvej 26 - Miljøgodkendelse til eksisterende spids- og reservelastanlæg

Odense Kommune har givet Transportabel 7 Varmecentral, Teknikvej 26, 5260 Odense S, miljøgodkendelse af virksomhedens drift som eksisterende spids- og reservelastsanlæg.

Godkendelsen omfatter et eksisterende spids- og reservelastanlæg under 500 driftstimer.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 17. januar 2024 for at blive behandlet.

Miljøgodkendelse inkl. klagevejledning, kan i sin helhed ses her


Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til:

Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen,
Natur og Miljø,
Industri og Miljø,
Nørregade 36,
5000 Odense C.
Tlf. nr. 20335429

Klima- og Miljøforvaltningen