Spring til indhold

Stena Recycling - tillægsgodkendelse til opbevaring elektronik- og metalskrot

Tillægsgodkendelse til elektronikskrot hos Stena Recycling A/S, Blommenslyst

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen.
Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 25. juli 2023 for at blive behandlet.

Hent godkendelsesbrev inkl. klagevejledning 
 
Hent miljøgodkendelse inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår  

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til:

Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen,
Industri og Klima,
Nørregade 36-38,
5000 Odense C.
Tlf. nr. 2134 2049

Klima- og Miljøforvaltningen