Spring til indhold

Miljøgodkendelse til Unicon A/S, M.P. Allerupsvej 47

Miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende betonværk i Tietgenbyen. Odense Kommune meddeler miljøgodkendelsen til Unicon A/S, M. P. Allerupsvej 47, 5220 Odense SØ.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Godkendelsen omfatter udvidelse af eksisterende betonværk. Unicon A/S har et ønske om at kunne producere bæredygtig beton, og derfor genbruge nedknust restbeton i den nye beton. Dette indebærer at aktiviteterne omkring nedknusning af restbeton øges i forhold til den nuværende aktivitet. For at kunne følge med efterspørgslen på beton, ønsker Unicon A/S samtidig at hæve produktionsmængden fra de nuværende 120.000 m3 til 160.000 m3 pr. år. Miljøgodkendelse giver mulighed for at gennemføre den ønskede udvidelse.

 

Her finder du:

Der kan klages over afgørelserne. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 6. december 2022 for at blive behandlet.

 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelserne kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

 

Natur og Miljø

Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen