Spring til indhold

VVM-tilladelse samt miljøgodkendelser til motorsportsanlæg i Kærby Mose, Kærbygårdevej 25

VVM-tilladelse og miljøgodkendelser for lovliggørelse af motorsportsanlæg i Kærby Mose.

Odense Byråd har den 28. september 2022 godkendt lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelser for et motorsportsanlæg i Kærby Mose med henblik på anlæggets retlige lovliggørelse.

 

Odense Kommune meddeler miljøgodkendelser til:

  • En motocrossbane. Godkendelsen meddeles Fyns Motorsport c/o Lars Bo Rasmussen, Ellekratvej 1d, 5200 Odense V.
  • En gokartbane. Godkendelsen meddeles Motorsportscenter Fyn c/o Steen Fredsøe Sørensen, Muslingevej 14, 5240 Odense NØ.
  • Støj- og sikkerhedsvolde af lettere forurenet jord. Godkendelsen meddeles Fyns Motorsport c/o Lars Bo Rasmussen, Ellekratvej 1d, 5200 Odense V.

Godkendelserne er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Der er i forbindelsen med den retlige lovliggørelse af anlægget udarbejdet en miljørapport, der både er en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg og en miljøvurdering af projektet for motorsportsanlægget. Miljøvurderingerne er foretaget jf. Miljøvurderingslovens bestemmelser. Der meddeles på den baggrund en VVM-tilladelse efter §25 i Miljøvurderingsloven.

 

Her finder du lokalplan samt kommuneplantillæg, miljørapport, sammenfattende redegørelse og hvidbog for den offentlige høring:

VVM-tilladelse samt miljøgodkendelser til motorsportsanlæg i Kærby Mose:

Der kan klages over afgørelserne. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. november 2022 for at blive behandlet.

 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelserne kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, Tlf. nr. 6551 2489 eller mail: pama@odense.dk


Natur og Miljø
Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen