Spring til indhold

Havnegade 76 - Miljøgodkendelse til Emmelev A/S

Miljøgodkendelse for ændring af eksisterende tankanlæg på Odense Havn

Odense Kommune meddeler miljøgodkendelsen til Emmelev A/S, Havnegade 76, 5000 Odense C.

Samtidig træffes der afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens § 21.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Godkendelsen omfatter:

  • udskiftning af en tank, idet en eksisterende tank på 800 m3 udskiftes med en ny tank på 1.800 m3.
  • udbedringer af eksisterende tankgrav og nyttiggørelse af forurenet jord. Miljøgodkendelse giver mulighed for at gennemføre den ønskede ændring.

Her finder du:

Godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning
Miljøgodkendelsen inkl. vilkår og miljøteknisk redegørelse

Det er muligt at klage over afgørelserne. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 9. juni 2023 for at blive behandlet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Nærmere oplysninger vedr. afgørelserne kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36X, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen