Spring til indhold

Havnegade 76, 5000 Odense C - Miljøgodkendelse til Emmelev A/S

Godkendelsen omfatter etablering af to nye tanke, udbedringer af eksisterende tankgrav og nyttiggørelse af forurenet jord.

Odense Kommune har givet Emmelev A/S, Havnegade 76, 5000 Odense C miljøgodkendelse til at etablere to nye tanke, udbedre eksisterende tankgrav og nyttiggøre forurenet jord på adressen.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 14. august 2019 for at blive behandlet. 

 

Godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning

Miljøgodkendelsen inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498 

Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen