Spring til indhold

Grønlandsgadens Metaller - tillægsgodkendelse til omlastning/opbevaring af elektronikskrot

Odense Kommune meddeler Grønlandsgadens Metaller tillægsgodkendelse til omlastning/opbevaring af elektronikskrot. Godkendelsen meddeles efter §§33 og 41 i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 13. juli 2023 for at blive behandlet.

Godkendelsesbrev inkl. klagevejledning

Miljøgodkendelse inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune
Klima- og Miljøforvaltningen,
Industri og Klima:

Tlf. nr. 2134 2049

Nørregade 36-38,
5000 Odense C

Klima- og Miljøforvaltningen