Spring til indhold

Forudgående offentlighed: Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelser på Envases Europe AS

Envases Europe A/S har søgt om miljøgodkendelse af ny tryklinje efter miljøbeskyttelsesloven på virksomhedens adresse,
Næsbyvej 20, 5000 Odense C.

Der søges om anvendelse af:

  • en ny tryklinje
  • en ny mælkedåselinje

Virksomheden fremstiller og overfladebehandler metalemballage bl.a. til levnedsindustrien.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere ansøgningsmaterialet inden 4 uger fra dags dato. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk. Hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

Nærmere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 21342049 eller mail:mwoe@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 4 uger fra dags
dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til ansøgningen og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

Klima- og Miljøforvaltningen
Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen