Spring til indhold

Brændekildevej 50 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af oliekedel

Her finder du VVM-afgørelsen om etablering af en oliekedel hos Nordic Greens Salat A/S, Brændekildevej 50

Brændekildevej 50 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af oliekedel som backup til den primære varmeforsyning

Odense Kommune, Industri og Miljø, har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Fristen for klage udløber den 13. februar 2024, se klagevejledning i dokumentet med selve afgørelsen.

Se afgørelsen om ikke VVM-pligt inkl. klagevejledning (henter PDF)
 

Klima- og Miljøforvaltningen