Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af stitunnel, Bladstrupvej

Her finder du afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af stitunnel på Bladstrupvej 

Der er indgivet ansøgning om et projekt for etablering af en stitunnel under Bladstrupvej med tilhørende cykelsti, bassin og pumpestation mv.

 

Odense Kommune, Industri og Miljø, har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte VVM-ansøgnings og -screeningsskema.

 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 26. maj 2023.

 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt inkl. klagevejledning kan ses her:

Afgørelse om ikke VVM-pligt.Stitunnel Bladstrupvej (PDF)

Ansøgnings- og screeningskema med bilag kan ses her:

VVM_Ansøgnings_Screeningsskema_Stitunnel - Bladstrupvej 2 (PDF)

 

Servitutplan (PDF)

Servitutredegørelse (PDF)

Belægnings-, skilte- og afmærkningsplan (PDF)

Arealerhvervelsesplan (PDF)

 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf.nr. 65 51 24 89

Klima- og Miljøforvaltningen
Natur og Miljø
Industri og Miljø


Klima- og Miljøforvaltningen