Spring til indhold

Behandling med bedøvelse

Tandplejen kan tilbyde bedøvelse, lattergas, beroligende medicin og narkose ved behov.

Et af tandplejens vigtigste mål er, at forebygge at børn og unge udvikler frygt for at gå til tandlæge. Midler til dette er jævne undersøgelser og forebyggende behandlinger. Personalet anvender desuden sundhedspædagogiske metoder. Børn, de unge og forældre inddrages derudover i beslutninger vedr. egen behandling. 

Bedøvelse

I forbindelse med behandling af tænder vil det ofte være påkrævet med lokalbedøvelse. Det kan gives med sprøjte (efter at stedet i munden evt. er bedøvet med bedøvelsescreme), eller det kan gives med et apparat til computerstyret bedøvelse. Smertefri bedøvelse tilstræbes ved begge metoder.

Lattergas

For at undgå, at børn føler ængstelse og uro under tandbehandlingen, kan vi give lattergas under behandlingen. Derved udvikler barnet ikke tandlægeskræk.

Lattergas er en luftformig medicin, der skal indåndes via en næsemaske. Medicinen blandes med ren ilt.

Lattergassen får barnet til at slappe af og være mindre bange. Barnet er vågent, mens det får lattergas, trækker vejret normalt og har bevaret alle reflekser (blinke, synke osv.). Barnet vil reagere på tiltale og kan føle berøring.

Der ses få gange bivirkninger. Det kan være i form af svimmelhed, kvalme, opkastning, fornemmelse af tryk i mellemøret, smerter (fornemmelse af at være oppustet) i mave – tarm.

Fra behandlingens start til man forlader klinikken, overvåges barnet med et apparat, der måler puls og vejrtrækning. Barnet skal være under opsyn af en voksen i ½ time efter behandlingen.

Lattergas gives kun til børn og unge med ledsager.

Medicinens virkning aftager helt i løbet af 15 – 30 minutter efter afsluttet behandling.

Beroligende medicin

Det er muligt at give beroligende medicin før en tandbehandling for at undgå, at barnet udvikler skræk for tandlæger. Beroligende medicin gives, hvis det er svært at foretage behandlingen med brug af bedøvelse lokalt og/eller lattergas. Det bruges også, hvis behandlingen forventes at overstige, hvad barnet kan klare i forhold til alder og udviklingsniveau.

Medicinen hedder Midazolam eller Triazolam.

Midazolam gives enten som en opløsning, der skal drikkes eller som en væske, der anbringes i endetarmen med en pipette lavet af plastik.

Triazolam er tabletter, der kan anvendes til børn over 10 år.

Medicinen virker ved, at man slapper af og bliver mindre ængstelig, og ofte glemmer man helt selve behandlingen. Midlet virker afslappende på muskulaturen. Man er vågen under medicineringen, trækker vejret normalt og har bevaret alle reflekser (blinke, synke osv.). Man vil reagere på tiltale og kan føle berøring

Der ses få gange bivirkninger i form af svimmelhed, dobbeltsyn eller hikke. Der kan ses modsatrettet effekt hos 1 – 2 % af børnene. Her bliver de ophidsede i stedet for beroligede af stoffet, der i så fald ikke kan anvendes. I sjældne tilfælde ses nedsat vejrtrækningshyppighed.

Der gøres opmærksom på at stofferne er vanedannende ved misbrug.

Barnet skal møde fastende, når medicinen skal anvendes ved tandbehandling. Det vil sige, at barnet ikke må have spist eller drukket væske fire timer før behandlingen.

Man overvåges med et apparat, der måler puls og vejrtrækning, fra indgivelse af medicinen til man forlader klinikken. Barnet skal være under opsyn af en voksen i mindst 12 timer efter behandlingen. Beroligende medicin gives kun til børn og unge med ledsagere.

Medicinens virkning aftager meget i løbet af ½ - 1 time efter afsluttet behandling. Når virkningen er aftaget så meget, at barnet reagerer normalt, når vi taler med det, kan I tage hjem. Virkningen er først fuldstændig aftaget efter nogle timer.

Narkose

For en meget lille del af børnene vil angst for behandling og/eller omfattende behandlingsbehov kunne medføre behov for tandbehandling i narkose.

Behandling i narkose foregår i et team bestående af narkoselæge, evt. narkosesygeplejerske, tandlæge og klinikassistent og foregår på Centralklinikken for i øvrigt raske børn. Syge børn henvises til OUH for tandbehandling i narkose.

Tandlægeskræk

Børn og unge med tandlægeskræk har mulighed for at blive henvist til tandbehandling på Rosengårdskolen Tandklinik. Her har tandlægen speciel interesse og uddannelse i tilvænning og tandbehandling af børn med tandlægeskræk. Tandlægen benytter efter behov, pædagogiske teknikker som ”Tell, show, do”, triangulering, hypnose mv. i kombination med forskellige former for bedøvelse og beroligende medicin.

Børn og unge kan have generel angst for mange ting, inklusiv tandbehandling, eller de kan have udviklet en tandlægeskræk pga. en konkret episode. Det er disse børn og unge, tandlæger har mulighed for at henvise til Rosengårdskolen Tandklinik.

Sundhedsforvaltningen