Spring til indhold

Sygebehandling §82a

Hjælp til tandpleje

Du kan søge om tilskud til tandpleje, hvis du får ydelser efter aktivloven som kontanthjælp eller lignende. Tilskud indebærer egenbetaling, hvilket betyder at der kan være en egenbetaling, hvis du får bevilget tilskud.

Modtager du ydelser efter aktivloven på niveau med kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, eller selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, kan du have ret til tilskud til tandbehandling og -pleje.

Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandpleje, uden at dokumentere din økonomi eller din formue. Du kan også starte behandlingen inden du søger, hvis den samlede udgift er under 10.000 kr. inkl. sygesikringstilskud. Begge dele gælder, hvis du ikke ønsker mere hjælp til udgiften end det, du kan få som tilskud.

Ønsker du hjælp til udgifter på mere end 10.000 kr. inkl. sygesikringstilskud for den samlede behandling, skal du søge om hjælp og have forhåndsgodkendelse før, du går i gang med behandlingen. Ønsker du kun den hjælp, du kan få som tilskud, skal du ikke dokumentere din økonomi.

Tilskuddet dækker kun en del af udgiften. Hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af, hvor gammel du er, og hvilken ydelse du modtager efter aktivloven. Tilskuddet indebærer en egenbetaling på 600 kr. om året.

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje. Du kan ikke få tilskud til kosmetisk tandbehandling som f.eks. blegning af tænder.  

Kommunen vurderer altid din ansøgning ud fra alle relevante bestemmelser. Som noget særligt kan du dog vælge kun at søge den hjælp til tandbehandling, som du kan modtage som tilskud. Det skal du gøre opmærksom på, når du søger om hjælpen.

Herunder kan du læse om de særlige forhold, der gør sig gældende, når du søger om tilskud til tandpleje og tandbehandling. Det er en god idé at læse dette før du ansøger.  

Hvem kan søge:

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hvis du har fast og lovligt ophold i Danmark, og modtager en af følgende ydelser: 

  • Uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.
  • Ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller revalideringsydelse svarende til, hvad du ville få i kontanthjælp eller tilsvarende ydelse og opfylder reglerne for at modtage en sådan ydelse, blandt andet om formue.
  • Særlig hjælp efter aktivloven § 27a sammen med din førtidspension, og disse ydelser til sammen svarer til niveauet for kontanthjælp eller tilsvarende ydelse.

Alle andre kan søge om hjælp til tandbehandling her 

Hvis det samlede behandlingsforløb er over 10.000 kr. inkl. sygesikringstilskud:

Hvis dit samlede behandlingsforløb koster mere end 10.000 kr. inkl. sygesikringstilskud, skal du skal være opmærksom på at:

  • Du skal søge om tilskuddet og have en forhåndsgodkendelse (afgørelse), før du går i gang med behandlingen
  • Du kan kun få tilskud til behandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • Du skal ikke dokumentere din økonomiske situation, hvis du kun søger tilskud 

Prisen for det samlede behandlingsforløb udgøres af din egen udgift og tilskuddet fra den offentlige sygesikring. 

Det er tandlægens vurdering, om din behandling er et samlet behandlingsforløb. Tal med din tandlæge hvis du er i tvivl.  

Vil du søge om hjælp til mere end du kan få dækket som tilskud, kan du søge her

Kontakt Tilskud, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvor meget skal du selv betale?

Når du søger om tilskud til tandpleje, har du en egenbetaling på 600 kr. om året. Tilskuddets størrelse, og derfor hvor meget du selv skal betale ud over de 600 kr., afhænger af hvor gammel du er: 

  • 18 til 24 år: du får tilskud til 100% af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt.  
  • 25-29 år uden danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg: du får tilskud til 100 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt
  • 25-29 år, der modtager danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg: du får tilskud til 65 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt. Du skal også selv betale de resterende 35%.
  • 30 år og derover: du får tilskud til 65% af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., som du selv skal betale årligt. Du skal selv betale de resterende 35%.  

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation her

Sådan vurderer kommunen din økonomi.

Når du søger om tilskud til tandbehandling eller tandpleje med egenbetaling, vurderer kommunen ikke din økonomi.  

Hvis du søger hjælp til hele udgiften ved din tandbehandling, vurderer kommunen din og din ægtefælles økonomi og formue. 

 

Sagsbehandlingstid :

Sagsbehandlingstiden kan være op til 24 uger.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen