Spring til indhold

Enkeltudgifter §81

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

Du kan søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Udgiften skal være rimelig og helt nødvendig for, at du kan klare dig selv fremover. Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for det ansøgte via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først. Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, som skal dække økonomiske sanktioner i f.eks. din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller tilsvarende. Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til en udgift, du allerede har betalt eller aftalt at betale (påtaget dig udgiften). Søger du først om hjælp, når du har betalt eller har påtaget dig udgiften, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommunen.

Herunder kan du læse mere om, hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om, hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Hvem kan søge:

Du kan søge om enkeltydelser til rimeligt begrundede enkeltudgifter hvis:

  • Du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Du eller din ægtefælle ikke selv kan betale udgiften – hverken via indtægt, opsparing, formue, afdragsordning eller lån
  • Udgiften følger af behov, du ikke har kunnet forudse, og det vil gøre det vanskeligt for dig at klare dig selv fremover, hvis du selv skal betale
  • Udgiften er forudsigelig, men det er af helt afgørende betydning for dig og din familie, at udgiften bliver betalt
  • Du har fast og lovligt ophold i Danmark
  • Kommunen vurderer, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene. 

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation her

 

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt. Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering. Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

Sagsbehandlingstid:

Sagsbehandlingstiden kan være op til 6 uger.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen