Lovgivning og bekendtgørelser

Har du brug for mere baggrundsviden om Digital Post? Så læs Lov om Offentlig Digital Post i sin fulde længde samt en række bekendtgørelser ifm. Digital Post og frikommuneforsøg.

Lov om Offentlig Digital Post
Se lov om Offentlig Digital Post på Folketingets hjemmeside.

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse
BEK NR 1535 AF 18/12/2013
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post (Finansministeriet).

Fritagelsesbekendtgørelse
BEK NR 1553 AF 18/12/2013
Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. (Finansministeriet).

Frikommunebekendtgørelse
BEK NR 137 AF 06/02/2014
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune med Offentlig Digital Post (Finansministeriet).

Opdateret 30-01-2018

Borgmesterforvaltningen