Spring til indhold

Lovgivning og bekendtgørelser

Har du brug for mere baggrundsviden om Digital Post? Så læs Lov om Offentlig Digital Post i sin fulde længde samt en række bekendtgørelser ifm. Digital Post og frikommuneforsøg.

Lov om offentlig Digital Post

Vedtaget i Folketinget juni 2012

 

 

Gældende reviderede ikraftrædelsesbekendtgørelse

LBK nr 801 af 13/06/2016 

Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

 

 

Fritagelsesbekendtgørelse

BEK NR 1553 AF 18/12/2013

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

 

 

Frikommunebekendtgørelse (historisk)

BEK NR 137 AF 06/02/2014

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune med Offentlig Digital Post (Finansministeriet).

Borgmesterforvaltningen