Spring til indhold

Giv andre adgang til din digitale postkasse

Du kan give andre adgang til din digitale postkasse, hvis du selv har svært ved at overskue det digitale. På den måde kan du få hjælp til at administrere din digitale post, uden at du skal fritages helt.
Du kan enten give læse- eller administrations-adgang. Dermed kan den person, som du har givet adgang til din digitale post, hjælpe dig med at holde øje med, hvornår der kommer post fra det offentlige.

Husk: Den person, du giver adgang, skal selv have en digital postkasse.

1. Log ind på din digitale postkasse. Hvis du ikke har prøvet det før, kan du følge vejledningen "Første gang du logger på Digital Post".

2. Når du er logget ind på din Digitale Post, skal du vælge fanebladet "Menu" i øverste, højre hjørne og klikke på "Indstillinger".

  


3. Klik på "Adgange" og derefter "Giv andre adgang".

  
4. Angiv hvem der skal have adgang:

  • A. Skriv navnet på den, der skal have adgang.
  • B. Angiv CPR-nr. Husk at markere i boksen ud for CPR-nr.
  • C. Angiv et kodeord, som den, du giver adgang til, skal bruge til at komme ind.
  • D. Det er muligt at angive en periode som adgangen skal gælde i.

Slut med at klikke på boksen "Næste".

  

 

  
5. Rettigheder:

  • E. Vælg hvilke rettigheder der gives (Læsning, Redigering, Administration).
  • F. Vælg mindst én mappe, hvis Læsning eller Redigering er valgt.

Når du har valgt rettigheder, klik da på boksen "Godkend".

  

6. Du har nu oprettet en adgang.

Den der har fået adgang, skal nu selv logge ind i sin digitale postkasse og håndtere adgangen til din Digitale Post.

  

Få hjælp på Borgerservice

Du kan også gå på Borgerservice og bede borgerrådgiverne dér om at hjælpe dig.  

Sender du en anden person til Borgerservice for at få adgang til din digitale post, skal han/hun have en fuldmagt fra dig med.

Find fuldmagtsblanketten til læseadgang her.

 

Er du værge for en anden borger?

Er du værge for en anden borger og skal have læse-adgang til hans/hendes digitale postkasse, så læs her.

Borgmesterforvaltningen