Spring til indhold

Sammenhængskraft i lokalområderne

Sammenhængskraft i lokalområderne – optimering af faciliteter og anlæg

Lokalområder - optimering af faciliteter og anlæg

Dekorativt billede af små drenge der laver gymnastik i en gymnastiksal

Odense Kommune ønsker at sikre fritidslivet gode rammer og skabe en økonomisk bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter i kommunen. I henhold til Folkeoplysningsloven vil Odense Kommune understøtte en nødvendig facilitetsdækning for at sikre et mangfoldigt udbud af muligheder inden for fritidsområdet.

Fritidsfaciliteter skaber en særlig sammenhængskraft og identitet i lokalområderne og skal derfor udvikles til at være fyrtårne i Odense, hvor der skabes synergi mellem idræt, kultur, biblioteker og frivillighed. Det er derfor nødvendigt at vurdere udviklingspotentialerne for hver enkelt facilitet og sørge for at stille krav til driften for således at sikre sammenhæng mellem faciliteterne og lokalområderne samt overordnet på facilitetsområdet i Odense Kommune som helhed.

Fremtidigt fokus:

  • Odense Kommune vil motivere til en fleksibel og effektiv udnyttelse af alle faciliteter. Reel aktivitet skal altid vægtes højere end potentiel aktivitet. Det betyder, at ubenyttede faciliteter hurtigt og nemt skal kunne bookes og benyttes af alle brugergrupper.
  • Odense Kommune vil prioritere vedligeholdelse og optimering af nuværende faciliteter frem for nybygning. Optimeringerne skal sikre, at faciliteterne opfylder fritidslivets behov, samtidigt med at der bygges fleksibelt, så eventuelle fremtidige ændringer i behov stadig kan tilpasses den enkelte facilitet.
  • Odense Kommune vil prioritere miljø- og energieffektivitet i optimeringen af nuværende faciliteter, såvel som i eventuelle nye. Dette gøres for at minimere den økonomiske udgift på den langsigtede drift samt for at bidrage til at reducere CO2-udslippet på kommunens bygninger.
  • Odense Kommune ønsker, at transformationen af Odense, fra stor dansk by til dansk storby, gennemføres således, at fritidsfaciliteter indtænkes som afgørende elementer i byudviklingen i henhold til Kommuneplan 2020-2032 og Odense Kommunes facilitetsstrategi.

By- og Kulturforvaltningen