Spring til indhold

Fokusområder

Fritidspolitikken arbejder med tre fokusområder i perioden.

Fokusområder

Med vedtagelsen af fritidspolitikken vil Odense Kommune sikre en bæredygtig og langsigtet udvikling af fritidslivet i Odense. Kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant, og prioritering er derfor et grundvilkår.

For at skabe de bedst mulige rammer for hele det odenseanske fritidsliv har Odense Kommune derfor udvalgt tre fokusområder, der skal angive retningen for arbejdet på fritidsområdet de kommende år. De tre fokusområder er centreret omkring fritidslivet som en essentiel del af velfærden, faciliteternes rolle i lokalområderne samt friluftsliv og udeaktiviteter.

  1. Sammenhængskraft i fællesskaber - fritidsliv som en essentiel del af velfærden
  2. Sammenhængskraft i lokalområderne - optimering af faciliteter og anlæg
  3. Sammenhængskraft i naturen - friluftsliv og udeaktiviteter

 

 

By- og Kulturforvaltningen