Spring til indhold

Det selvorganiserede i samspil med Folkeoplysningen

Det selvorganiserede fritidsliv har en stor udbredelse i Odense Kommune.

Det selvorganiserede i samspil med Folkeoplysningen

Dekorativt billede fra Odense Kanal med kajakrorere og et stort fragtskib

Hvad enten de selvorganiserede aktiviteter foregår spontant som idræt og leg eller som en del af borgernes hverdagsmotion med eksempelvis aktiv transport og rekreative gåture, er disse aktiviteter vigtige for fritidsområdet som helhed.

Stadigt flere borgere vælger at fokusere på selvorganiserede aktiviteter, hvor især individuelle og fleksible aktivitetsmuligheder vinder frem. Denne tendens kan finde en del af sin forklaring i borgernes øgede behov for at indpasse sine fritidsaktiviteter i en ofte travl dagligdag, hvor særligt livsfaser med eksempelvis småbørn kræver stor fleksibilitet.

Odense Kommune anser det selvorganiserede fritidsliv som værende afgørende for, at borgerne har mulighed for at have et aktivt fritidsliv, hele livet. I samspil med kommunens mange folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan de selvorganiserede aktiviteter således sikre et motiverende og helhedsorienteret aktivitetsudbud for byens borgere.

Odense Kommune bidrager derfor til at sikre gode og motiverende miljøer til aktiviteter såvel i byen som i naturen. Odense Kommune har og vil fortsat have fokus på, at det skal være nemt og tilgængeligt at bevæge sig i Odense, og vi ønsker at sikre adgang for alle til multibaner, legepladser, aktivitetsstier og aktive byrum.

Odense Kommune vil således facilitere det selvorganiserede fritidsliv i samspil med kommunens folkeoplysende foreninger og aftenskoler og herved skabe de bedst mulige rammer for borgernes aktiviteter.

By- og Kulturforvaltningen