Spring til indhold

Folkeoplysningens rolle i Odense

Folkeoplysningen er en essentiel del af fritidslivet i Odense Kommune.

Folkeoplysningens rolle i Odense

Dekorativt billede af tre piger der spiller fløjte

Folkeoplysningen er en essentiel del af fritidslivet i Odense Kommune. Det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber. Odense Kommune understøtter den kreativitet, innovation og nytænkning, som udspringer fra den folkeoplysende virksomhed. Yderligere motiverer Odense Kommune til at etablere partnerskaber mellem folkeoplysningsområdet og kommunale aktører for at fordre et samarbejde om fælles løsning af konkrete velfærdsopgaver. Folkeoplysningens fornemmeste opgave er til stadighed at repræsentere frivillighed, medindflydelse og de demokratiske processer, der indeholdes i de forpligtende fællesskaber. Begreber som vi i fællesskab skal fremme og værne om i Odense Kommune.

Det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde i Odense er nu, og skal også fremover være, baseret på en indsats fra frivillige ledere. Foreningerne er selvstændige, juridiske enheder og det betyder, at udbuddet på området tilrettelægges af det frie foreningsliv, og at foreningernes egenart og selvforvaltning respekteres. Odense Kommune understøtter foreningernes arbejde for at skabe et mangfoldigt udbud af aktivitetsmuligheder i Odense. Dette forudsætter, at der allokeres ressourcer i form af faciliteter og tilskud, der er tilpasset foreningernes behov. Odense Kommune understøtter den frie etableringsret og prioriterer rådgivning og opkvalificering af foreningerne højt.

Voksenundervisningsområdet i Odense tilbyder forskellige former for undervisning, foredrag og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen. Aftenskolerne i Odense Kommune er en vigtig kulturbærende faktor i samfundet, idet aftenskolerne gør borgerne mere vidende, de oplyser, de skaber sociale fællesskaber, og de udvikler aktive medborgere. Derfor understøtter Odense Kommune aftenskolerne i deres arbejde i at være et bredt, varieret og reelt tilbud for alle voksne borgere uanset baggrund. Odense Kommune tænker aftenskolerne ind i alle relevante kommunale sammenhænge, hvor aftenskolernes mange kompetencer kan bidrage.

Odense Kommune understøtter foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Foreningernes og aftenskolernes aktiviteter er åbne for alle med interesse for området og interesse i at indgå i et forpligtende fællesskab. Dette sikrer en mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område og understøtter det store arbejde, der leveres af frivillige ledere, trænere og undervisere. I henhold til Folkeoplysningsloven stiller Odense Kommune rammer til rådighed i form at faciliteter og tilskud, mens rammerne udfyldes af foreningerne og aftenskolerne.

By- og Kulturforvaltningen