Spring til indhold

Fritidspolitikkens område

De mange aktører, der udgør fritidsområdet i Odense, arbejder med forskellige formål; nogle har fokus på voksenundervisning, andre på bredde- og eliteidræt, mens nogle tredje har fokus på eksempelvis spejderliv, musik, politik eller rollespil.

Fritidspolitikkens område

Faktaboks der fortæller at området er reguleret af Folkeoplysningsloven

De mange aktører, der udgør fritidsområdet i Odense, arbejder med forskellige formål; nogle har fokus på voksenundervisning, andre på bredde- og eliteidræt, mens nogle tredje har fokus på eksempelvis spejderliv, musik, politik eller rollespil.


Fritidspolitikken varetager den del af fritidsområdet, der beskæftiger sig med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisningsområdet samt det selvorganiserede fritidsliv. Fritidspolitikken varetager faciliteter og anlæg i Odense Kommune og angiver kommunens retningslinjer for lokaleanvisning og tilskud.

Fritidspolitikken er tæt forbundet og overlappende med en række andre politikområder. Den har sit udgangspunkt i den tidligere Folkeoplysningspolitik og Idrætspolitik, og den rammesætter og konkretiserer Odense Kommunes fremtidige indsats på fritidsområdet. Dette i tæt sammenhæng og samspil med Vision Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd, Planstrategien, Kommuneplan 2020-2032 og tværgående politikker.


Figuren viser, hvordan fritidsområdet er organiseret i en samlet enhed i By- og Kulturforvaltningen, og giver et overblik over den del af fritidsområdet, som By- og Kulturudvalget beskæftiger sig med.

Folkeoplysningsområdet er underlagt Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der har til opgave at bistå byrådet i udarbejdelsen af politikker og budget samt regler for tilskud til foreningslivet og aftenskolerne. Desuden bliver udvalget inddraget i alle sager, temaer og politikker, der er relevante for folkeoplysningen.

Dekorativt billede af et  organisationsdiagram.

By- og Kulturforvaltningen