Spring til indhold

Helhedsperspektiver

I By- og Kulturforvaltningen udvikler vi byen ud fra helhedsperspektiver.

Helhedsperspektiver

Dekorativt billede - børn der skyder med bue og pil

Vi er bevidste om, at intet står alene. Alt er altid i berøring med noget andet. Derfor ønsker vi tæt samarbejde med Odense Kommunes øvrige forvaltninger og de dertilhørende politikområder.

Kulturpolitikken er ét af de politikområder, som Fritidspolitikken er særligt forbundet med. Hvor Fritidspolitikken primært fokuserer på borgernes egne individuelle udfoldelsesmuligheder inden for kultur- og fritidslivet, er Kulturpolitikkens fokus på de professionelle og semiprofessionelle institutioner og udøvere samt den del af vækstlaget, der beskæftiger sig med kunst og kultur på et højt kvalitetsniveau. Den tætte forbindelse mellem de to politikker sikrer, at det samlede kultur- og fritidsliv i Odense er for alle. Alle har mulighed for både at deltage som publikum og selv være udøvende.

Formålet med to selvstændige politikker er derfor at sikre en fokuseret og håndholdt indsats over for både det professionelle og semiprofessionelle samt det amatørbaserede niveau i kultur- og fritidslivet i Odense Kommune.

Odense Biblioteker og Borgerservice - Odenses samlede bibliotekstilbud
Odense Bibliotekerne med Hovedbibliotek og Borgerservice i Borgernes Hus og seks lokalbiblioteker i bydelene udgør det samlede kommunale tilbud på kulturformidlings- og informationsområdet.

Byens biblioteker favner i særlig grad litteratur- og musikformidling til alle målgrupper både i fysisk og digital form via hjemmesiden odensebib.dk og tilbyder en lang række arrangementer i alle afdelinger. Bibliotekerne beskæftiger sig med både det professionelle, semiprofessionelle og det amatørbaserede niveau i kultur- og fritidslivet. Biblioteket udgør derved et institutionelt bindeled mellem Kunst- og Kulturpolitikken og Fritidspolitikken, der medvirker til, at kultur- og fritidslivet i Odense er for alle – demografisk som geografisk.

Odense Biblioteker og Borgerservice har et særligt ansvar for at understøtte og udvikle kultur- og fritidslivet i lokalområderne i samarbejde med lokale aktører. Odenseanerne har ad den vej nem adgang til at deltage i kultur- og fritidsoplevelser i deres nærmiljø i form af eksempelvis forfatterbesøg, læsekredse, koncerter og ikke mindst aktiviteter for børn og unge.

På landsplan er folkebibliotekerne som samlet enhed den mest besøgte kulturinstitution. Det er en særlig privilegeret position, der blandt andet giver mulighed for tætte relationer med og mellem borgere og andre aktører. Bibliotekerne bestræber sig derfor på altid at være tidssvarende, relevante og inspirerende for alle uanset alder og interesse.

I Odense betyder det, at Odenses samlede bibliotekstilbud skal fungere som moderne, levende og dynamiske mødesteder, hvor fagligheden og professionalismen er høj, og hvor man som besøgende kan finde kultur- og fritidstilbud for enhver smag i både i fysisk og digital form.

By- og Kulturforvaltningen