Spring til indhold

Fritid i Odense

Odense, og det odenseanske fritidsliv, er i en rivende udvikling.

Fritid i Odense

Dekorativt billede af en dame der spiller curling

Odense, og det odenseanske fritidsliv, er i en rivende udvikling. Odense Kommune ønsker derfor at revidere eksisterende politik på fritidsområdet. Dette gøres for at tilpasse Odense Kommunes arbejde på fritidsområdet til tidens fremherskende tendenser. Med denne politik ønsker Odense Kommune at tage hånd om de udfordringer, der både nu og i fremtiden vil have indvirkning på fritidsområdet.

Odense Kommune ønsker med den nye fritidspolitik at skitsere rammerne for og udviklingen af fritidsområdet i Odense og konkretisere, hvilke fokusområder Odense Kommune primært vil arbejde med de kommende år. Valget af fokusområder er nyt for arbejdet på fritidsområdet i Odense Kommune og medfører naturligvis, at visse områder vil opleve et mindsket fokus.

Det fokusbaserede arbejde gennemføres ud fra en vurdering af en stigende nødvendighed for at målrette kommunens indsatser for således at opnå en større effekt og en mere bæredygtig udvikling af fritidsområdet inden for den aktuelle økonomiske ramme. Fokusområderne vil løbende blive revideret i forhold til udviklingen på fritidsområdet.

Med udgangspunkt i Odense Kommunes fælles strategi Ny virkelighed – Ny velfærd ønsker vi på fritidsområdet at imødekomme de økonomiske og velfærdsmæssige udfordringer i samfundet og samtidig sikre de bedst mulige rammer og udviklingsmuligheder for fritidslivets aktører.

Fritidspolitikken er udarbejdet i dialog og samarbejde med repræsentanter fra de lokale foreninger og aftenskoler, forskere på fritidsområdet fra Syddansk Universitet, samt Folkeoplysningsudvalget og By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

Fritidspolitikken understøttes af strategier og handleplaner inden for udvalgte områder for således at effektuere politikken i konkrete indsatser.

 

By- og Kulturforvaltningen