Spring til indhold

Det gode liv

Fritidslivet er en essentiel og bærende del af livsnerven i hele Odense.

Det gode liv

Dekorativt billede af damer der dyrker yoga - de står i yogastillingen træet

 

Fritidslivet er en essentiel og bærende del af livsnerven i hele Odense. I fritidslivet finder odenseanerne mulighed for at fordybe sig i aktiviteter og deltage i betydningsfulde fællesskaber som en værdisættende del af ”det gode liv”. Fritidslivet i Odense er præget af rigtig mange forskellige tilbud, som er skabt og drevet af frivillige, hvor borgere mødes om fælles aktiviteter, og netop dette fællesskab er afgørende for at skabe sammenhængskraft i såvel vores mange lokalområder som i hele Odense.

I Fritidspolitikken har denne sammenhængskraft et helt særligt fokus. Vi har en klar overbevisning om, at de mange frivillige og forskelligartede aktiviteter skaber en helt særlig sammenhængskraft i vores lokalområder, i byen og dermed i odenseanernes dagligdag.

Fritidsaktiviteterne skaber motivation, glæde og leg i dagligdagen. Fritidslivet udgør en vigtig del af vores liv. Med fritidsaktiviteter samler vi energi, skaber nye relationer og venskaber – alt i alt et vigtigt bidrag til det gode liv. Samtidig har disse fritidsaktiviteter en stor berøringsflade og dermed en stor betydning for håndteringen af en lang række samfundsmæssige udfordringer, såsom læring, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, integration og demokratisering samt inklusion og sammenhæng mellem samfundsklasser. Disse tilknyttede nytteværdier indeholdes i fritidslivet som en essentiel del af velfærden for Odense Kommunes borgere, hvilket vi anerkender og værdsætter.

Med vedtagelsen af Fritidspolitik 2021-2025 ønsker vi at invitere alle aktører på fritidsområdet til en fælles indsats, hvor vi sammen kan skabe rammerne for et sammenhængende og varieret fritidsliv for alle odenseanere.


By- og Kulturforvaltningen