Spring til indhold

Rådgivning og opkvalificering

Rådgivning og opkvalificering af foreningerne prioriteres højt af Odense Kommune.

Rådgivning og opkvalificering

Fritid og Folkeoplysning bidrager til udviklingen af kommunens foreninger både i forhold til administrativ hjælp, rådgivning og opkvalificering. Via en bred vifte af indsatser i Foreningspakken ønsker Odense Kommune at styrke foreningslivet organisatorisk, administrativt, økonomisk og i forhold til uddannelse.

 

For yderligere information om Odense Kommunes rådgivning om opkvalificering læs her

 

Billede af skilt med henvisning til kursuscenter

By- og Kulturforvaltningen