Spring til indhold

Appendiks: politikkoncept i Odense Kommune

Dette appendiks beskriver visionerne til politikkerne

Politikkoncept i Odense Kommune

Visionen for Odense udstikker den langsigtede retning for, hvor vi gerne vil have, at Odense Kommune bevæger sig hen. For at skabe handling bag ordene omsættes visionen til politikker, der udtrykker, hvad vi skal lægge vægt på for at indfri byens vision. I Odense Kommune har vi et politikkoncept, som består af fire niveauer.

Politikkonceptet kan illustreres med en trekant, hvor den overordnede vision for Odense Kommune befinder sig øverst. Under visionen finder vi kommunens to politikniveauer og nederst et strateginiveau.

En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning.

En udvalgspolitik forholder sig specifikt til de målgrupper eller det opgavesæt, en enkelt forvaltning beskæftiger sig med, og fungerer som en paraply for hele eller dele af de enkelte forvaltningers ansvarsområder.

Under de tværgående politikker og udvalgspolitikerne er der mulighed for at udarbejde strategier efter behov. Strategiernes funktion er at ”oversætte” eller operationalisere visionen, de tværgående politikker eller udvalgspolitikkerne på et snævert område.

Visionen for Odense, de tværgående politikker og udvalgspolitikkerne vedtages i byrådet. De tværgående politikker har ejerskab i byrådet, som aktivt medvirker til deres udarbejdelse. Udvalgspolitikker har ejerskab i de enkelte politiske fagudvalg, og de udarbejdes af de berørte forvaltninger med inddragelse af udvalgene. Strategierne udarbejdes af de enkelte forvaltninger og forelægges relevante udvalg til orientering.

På Odense Kommunes hjemmeside findes en samlet oversigt over de forskellige politikområder - læs mere her

 

Dekorativt billede

By- og Kulturforvaltningen