Spring til indhold

Sammenhængskraft i fællesskaber

Sammenhængskraft i fællesskaber – fritidsliv som en essentiel del af velfærden

Fællesskaber - fritidsliv som en essentiel del af velfærden

Dekorativt billede af piger i svømmehallen

Odense Kommune ønsker at sikre alle borgeres lige mulighed for at deltage i folkeoplysningens forpligtende fællesskaber og således understøtte velfærdsindsatsen i Odense. Fritidslivet er et samlende og gennemgående element for Odense Kommunes borgere, og fritidslivet og dets tilknyttede nytteværdier følger os gennem hele livet. Fritidslivet er dermed en stærk og unik velfærdsfaktor og det er derfor afgørende, at fritidslivet er, og også fremadrettet skal være, for alle.

Fritidslivet anerkendes for både dets egenværdi og dets nytteværdi som betydningsfulde elementer i borgernes liv, som en essentiel del af velfærden og en afgørende faktor for det gode liv i Odense Kommune. Det er derfor vigtigt, at der sikres lige mulighed for deltagelse i fritidslivets fællesskaber, og at velfærdseffekten i fritidsaktiviteterne optimeres således, at fritidslivets egenværdi og nytteværdi bliver til gavn og glæde for alle borgere i Odense Kommune.

Fremtidigt fokus:

  • Odense Kommune vil skabe overblik over fritidslivets mange aktører og sikre en nem og tilgængelig adgang til disse fritidsaktiviteter for alle kommunens borgere.
  • Odense Kommune vil belyse og udbrede viden om de positive påvirkninger, som fritidslivet bibringer den enkelte borger og Odense Kommune som helhed.
  • Odense Kommune vil understøtte offentlige-private partnerskaber og sikre samarbejde mellem fritidslivets mange aktører og Odense Kommunes interne velfærdsinstitutioner.
  • Odense Kommune vil arbejde for, at fritidsliv og folkeoplysning er for alle uanset alder, køn, etnicitet og social baggrund.

 

By- og Kulturforvaltningen