Spring til indhold

Odense Musikudvalg

Udvalget består af syv medlemmer med forskellige musikfaglige kompetencer, der sammen forvalter midlerne i Odense Kommunes Musikpulje.

Odense Kommune har haft et rådgivende musikudvalg siden slutningen af 1980'erne.

 

Odense Musikudvalg fordeler midlerne i Musikpuljen.

 

Find referater fra møder i Odense Musikudvalg.

 

Musikudvalgets opbygning og virke

Den nuværende organisering af Odense Musikudvalg med syv medlemmer blev besluttet af Odense Byråd den 20/1 2010 og senest revideret af By- og Kulturudvalget den 18/4 2017, hvor antal suppleanter blev udvidet til syv.

 

Odense Musikudvalg er etableret jf. lov om musik, samt den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4. Musikudvalgets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale byrådsperiode. Perioden går fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år.

 

Musikudvalget holder møde 6-7 gange om året. For dette arbejde modtager Musikudvalgets medlemmer diæter svarende til ca. 435 kr. pr. møde jf. Indenrigsministeriets gældende takst. Odense Kommune har desuden aftalt med Musikudvalgets medlemmer, at de på 6 udvalgte torsdage om året yder rådgivning og sparring til byens musikarrangører i Kulturkontakten. Find alle datoerne her.

 

  

Odense Musikudvalg blev anvendt som et eksempel på, hvordan kommuner i Danmark kan fremme kunsten gennem faglig rådgivning. Du kan læse rapporten om at fremme kunsten på Statens Kunstfonds hjemmeside.


Du kan læse mere om i: 

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

 

Medlemmer af Odense Musikudvalg i perioden 1/1 2022 - 31/12 2025

 

Formand:

Stina Tølbøll Bekker
Tlf: 22 64 64 31
Mail: stinabekker99[a]hotmail.com

 

Næstformand:

Mikkel A. Kongstad
Tlf: 25 38 25 12
Mail: mikkel.a.kongstad[a]gmail.com

 

Ordinære medlemmer:

Liv Vester Larsen (Foto: Mads Fisker)

Liv Vester Larsen
Tlf: 
Mail: livviolin[a]hotmail.com

 

Betina Følleslev
Tlf: 
Mail: f_betina[a]hotmail.com

 

vakant

Vakant
Tlf: 
Mail: 

 

Eva Marie Rasmussen

Eva Marie Rasmussen
Tlf: 
Mail: evmr[a]odense.dk

 

Trine Lyngvig

Trine Lyngvig
Tlf: 
Mail: trinelyngvig[a]gmail.com

  

Suppleanter:

Liv Vester Larsen (indtrådt i udvalget den 1/8 2022 som erstatning for Nathaniel Ford Holmberg, som udtrådte den 1/6 2022)

Niels Christian Vejby Geil

Michael Magee 

Eva Marie Rasmussen (indtrådt i udvalget den 11/4 2023 som erstatning for Birgitte Momme, som udtrådte den 9/3 2023)

Eddie Mochia

Rasmus Gjerløff

Trine Lyngvig (indtrådt i udvalget den 24/6 2024 som erstatning for Pernille Krog Mogensen, som udtrådte den 16/5 2024)

 

Har du spørgsmål om musikpuljen, og hvordan den administreres, så skriv til: stoettetilmusik@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen