Spring til indhold

Glisholm Sø

Glisholm Sø opsamler regnvand og sørger for, at det bliver renset og ikke skaber oversvømmelser. Glisholm Sø er et eksempel på klimatilpasning.

Der er dejligt ved Glisholm sø. En lille naturperle i Odense, hvor vandet både skaber biodiversitet og er et skønt udflugtsmål for børn og voksne.

 

Glisholm Sø er Odense største sø. Den blev etableret i 2015-2016 af Vandcenter Syd i samarbejde med Odense Kommune. Det er en regnvandssø, der opsamler områdets regnvand, så det ikke løber ud og oversvømmer Lindved Å. Søen renser vandet i et område, der størrelsesmæssigt svarer til omkring 70 fodboldbaner.

 

I søen er der i samarbejde med fra Danmarks Naturfredningsforening anlagt fugleøer og vådområder, der har trukket mange forskellige fuglearter til. Glisholm Sø er et rigtig godt eksempel på, hvordan klimatilpasning kan kombineres med naturbeskyttelse og brugeroplevelser og skabe merværdi for både mennesker og dyr.


Glisholm Sø blev i 2018 kåret som én af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark.

 

Læs mere om naturen og biodiversiteten ved Glisholm Sø

 

Vand skal kunne komme væk

Når vores by og landområder skal klimatilpasses, er det vigtigt at huske på, at vandet er en del af et større kredsløb – et system, der hænger sammen. Når regnvand lander på en overflade, kan det enten sive ned i jorden, løbe ned i kloakken eller til et vandløb – eller det kan fordampe. Når vi bygger huse, anlægger parkeringspladser eller lægger asfalt og fliser, så ændrer vi også vandets naturlige cyklus. Disse overflader giver meget ringe mulighed for nedsivning og fordampning af vandet, og det er med til at skabe oversvømmelser andre steder, når vandet ikke kan komme væk.

Klimatilpasning og det at give plads til vandet er noget, vi alle – både voksne og børn – kan hjælpe til med. Det betyder noget, hvad du gør hjemme i din egen have. Den halve million liter vand, der årligt falder på en almindelig parcelhusgrund, skal helst ikke ledes ud i kloakken. Mest muligt vand skal i stedet ledes hen, hvor det ikke gør skade – men i stedet gør gavn og skaber liv og glæde. Find gode råd om, hvordan du håndterer regnvand på din egen grund og sikrer dit hus mod skybrud, på klimaklar.nu

 

Glisholm Sø med små øer

Klima- og Miljøforvaltningen