Spring til indhold

Opsætning af trafikspejl

Ønsker du at få opsat et trafikspejl/gadespejl, skal du have tilladelse fra Odense Kommune

Er der er sted, hvor du synes, at oversigtsforholdene er dårlige, kan et trafikspejl måske være en mulighed.


Trafikspejle kan hjælpe trafikanter på steder, hvor muligheden for oversigt forhindres af bebyggelse eller genstande. 

 

Et trafikspejl er sidste udvej

Trafikspejle løser dog ikke oversigtsproblemerne, men er udelukkende en hjælp for trafikanterne til at konstatere, om der er andre trafikanter på vejen. 

Det, du ser i et trafikspejl, giver IKKE et korrekt billede af vejen og de kørende, fordi det ikke er muligt at bedømme afstande og hastigheder korrekt.

At sætte et trafikspejl op er derfor sidste udvej for at forbedre oversigtsforholdene. Andre muligheder som at beskære beplantning og fjerne genstande skal derfor være grundigt undersøgt inden.

 

 

Ansøgning om trafikspejl

For at ansøge om opsætning af et trafikspejl skal du skrive til trafik@odense.dk.

Du skal i ansøgningen redegøre for hvilke tiltag, du har foretaget for at forbedre oversigtsforholdene det pågældende sted.

Ved ansøgning ser Odense Kommune sammen med politiet på forholdene i henhold til Cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelser.

Som ansøger skal du betale alle udgifter til indkøb og opsætning samt drift af trafikspejlet.

 

  

By- og Kulturforvaltningen