Spring til indhold

Trafiksikkerhed

En god by er en by, hvor alle kan færdes trygt og sikkert på byens gader.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Odense Kommune har vi arbejdet med trafiksikkerhed i mere end 40 år. Vi følger uheldsudviklingen nøje, og er en af de eneste byer i Danmark, der ud over politianmeldte uheld også indhenter skadestueuheld til vores årlige uheldsanalyse.

 

Team Trafik

Arbejdet med trafiksikkerhed ligger i dag primært hos Team Trafik i By- og Kulturforvaltningen. Teamet holder løbende øje med uheldsudviklingen i Odense Kommune. Dette gøres ved, at der årligt gennemføres en uheldsanalyse, hvor de mest uheldsbelastede lokaliteter i Odense udpeges. Herefter udarbejdes der en løsning til disse lokaliteter.

En stor del af Team Trafiks arbejde er at vurdere og besvare henvendelser om trafik og trafiksikkerhed.

Bliv klogere på nogle af de parametre, som Team Trafik vurderer ud fra:

Klassificering af veje

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

 

Når kryds og veje bygges om, er der altid taget højde for trafiksikkerheden – også selvom projektet ikke er et egentligt trafiksikkerhedsprojekt. 

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående trafiksikkerhed, kan du kontakte Team Trafik på trafik@odense.dk.

 

Giv os et tip

Oplever du fejl eller mangler i det eksisterende vejinventar fx overfyldte skraldespande, huller i vejen eller hærværk på offentlige bygninger. Kan du give Odense Kommune besked via hjemmesiden Giv et tip www.odense.dk/givettip.

By- og Kulturforvaltningen