Spring til indhold

Forbedring af busstoppestedet på Otterupvej ved Lumby

I budgetforliget for 2024 er der afsat midler til at forbedre adgangsforholdene til stoppestederne på Otterupvej ved Lumby

I løbet af 2024 påbegynder Odense Kommune anlægsarbejdet omkring de eksisterende stoppesteder på Otterupvej ved Lumby.

Der etableres nye buslommer med forbedrede adgangsforhold. Ved de gamle stoppesteder er der kun adgang via trapper, mens der ved de nye stoppesteder etableres ramper, som giver god adgang for kørestole og barnevogne.

Desuden etableres der cykelparkering ved stoppestederne.

I forbindelse med anlægsarbejdet kan det blive nødvendigt at afspærre de yderste kørespor, men der vil hele tiden være muligt at passere i bil på Otterupvej.


Projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

 

Teknisk korttegning over placering af stoppested Lumby

 

Spørgsmål vedrørende anlæg af buslommerne kan fremsendes til ahhm@odense.dk

 

Klima- og Miljøforvaltningen