Spring til indhold

Støjhandlingsplan 2013-18

Ifølge Støjbekendtgørelsen skal Odense Kommune hvert 5. år udarbejde en støjkortlægning og handlingsplan. Kortlægningen viser, at mange boliger og personer er støjbelastede i Odense.

Vejstrukturen ændres de kommende år i Odense med blandt andet omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, åbningen af Odins Bro og Odense Letbane. Det ændrer det nuværende støjbillede, og eventuelle støjdæmpende tiltag behandles særskilt i de konkrete projekter.

Derudover foreslås, at driften i højere grad benytter støjdæmpende asfalt, og at der etableres en støjpulje.

Se Støjhandlingsplan 2013 -18 - for udvalgte veje i Odense Kommune (1,87Mb)
Se Odense Kommunes Værktøjskasse til begrænsning af vejstøj. (6,0MB)
Se folderen Vejstøj i Odense Kommune. (744Kb)

Klima- og Miljøforvaltningen