Spring til indhold

Handlingsplan mod vanvidskørsel

På udvalgsmødet den 23. marts 2021 vedtog By- og Kulturudvalget Handlingsplan mod vanvidskørsel. I handlingsplanen er der udpeget 18 strækninger, hvor der skal laves tiltag mod vanvidskørsel.

Billede af de 18 strækninger, hvor der skal laves tiltag mod vanvidskørsel

Når forvaltningen generelt arbejder med hastighedsdæmpende tiltag, kigges der på trafiktællinger og uheldsdata. Fastlagte værdier i tællingerne er med til at bestemme, hvorvidt der arbejdes videre med et evt. hastighedsdæmpende tiltag. Når forvaltningen arbejder med høje hastigheder og vanvidskørsel, er man nødt til at se anderledes på det, da det ofte er de få, der skaber utrygheden.

 

Selvom der er en uacceptabel høj andel af bilister med høj hastighed, så er det ikke sikkert, at strækningen ville nå de værdier, der normalt kræves, da den gennemsnitlige hastighed ikke nødvendigvis er høj.

 

Handlingsplanens udpegede strækninger er blevet udvalgt på baggrund af en kortlægning, der er baseret på disse datakilder:

  • Odense Kommunes trafiktællinger
  • Fyns Politis hastighedsmålinger
  • Generel viden om den trafikale adfærd i byen
  • Borgerhenvendelser.

 

Kortlægningen har vist 33 strækninger, hvor der bør gøres en indsats mod vanvidskørsel. Nogle steder vil tiltaget være politikontrol, andre steder vil det være fysiske ændringer af vejen.

 

Listen over aktuelle strækninger i denne plan er ikke endegyldig. Problemet med vanvidskørsel er ikke noget, der bare lige løses, men derimod et område, der kontinuerligt skal være fokus på.

 

Se her Handlingsplan mod vanvidskørsel

 

By- og Kulturforvaltningen