Spring til indhold

Skibhusvej som handelsgade

Kan Skibhusvej få et større præg af handelsgade og gøres mere tryg? Det undersøger Odense Kommune i eftersommeren 2021

By- og Kulturudvalget har besluttet, at Odense Kommune skal undersøge, hvad det vil kræve og hvilke konsekvenser, det vil have at ændre Skibhusvej på strækningen mellem Victoriagade og Buchwaldsgade. Den nordlige del af Skibhusvej indgår ikke i projektet, men i stedet i handlingsplan mod vanvidskørsel

 

Hvad skal der til?

Skal Skibhusvej have et større præg af handelsgade, skal der ske en ændring i de trafikale forhold. Det kan betyde, at Skibhusvej ikke længere skal fungere som trafikvej med den mængde trafik, vi kender i dag. 

Det kræver et større analysearbejde, for skal der køre færre biler på Skibhusvej, er forventningen, at der sker en ændring i bilturene. Nogle ture kan måske ændres til gå- eller cykelture, og andre flyttes over på andre veje. Det er vigtigt at vide, hvilke konsekvenser det vil få for at finde ud af, om der skal gennemføres trafikale indsatser andre steder end på selve Skibhusvej.

Her kan du læse mere om Skibhusvej som både trafikvej og handelsgade.

 

Analyser er sat i gang

For at undersøge mulighederne for en ændring af Skibhusvej er følgende analyser sat i gang: 

 • Beregninger med trafikmodel
  Synliggør, hvordan trafikken vil ændre sig, hvis man ændrer de eksisterende trafikale forhold
 • GPS-analyser
  Giver information om bilturene på Skibhusvej. Hvor mange kører igennem, hvor længe opholder de sig i gaden, hvor kommer bilerne fra osv.

 • Detailhandelsanalyse
  Giver information om, hvilke typer af butikker, der er på Skibhusvej, og hvordan man forventer, at det vil påvirke dem, hvis man ændrer på de trafikale forhold

 • Stopinterview af handlende
  Giver information om, hvordan de handlende på Skibhusvej transporterer sig, hvor mange penge de bruger, og hvor ofte de handler på Skibhusvej

 • Handelsgadeanalyse 
  Giver information om, hvordan Skibhusvej bruges af de handlende i dag, og hvordan man kan forbedre strækningen/området, så det bliver en bedre handelsgade. 

 

Tidsplan

Analysearbejdet forventes at blive fremlagt for By- og Kulturudvalget i efteråret 2021 og vil også være tilgængeligt for Skibhusforeningen. Herefter vil By- og Kulturudvalget beslutte, hvad der skal ske med Skibhusvej. 

Odense Kommune er i løbende dialog med Skibhusforum og har også været i kontakt med Skibhusforeningen om analysearbejdet.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte trafikplanlæggerne på trafik@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen