Spring til indhold

Skibhusvej som både trafikvej og handelsgade

Skibhusvej er en af meget få veje i Odense, som både fungerer som trafikvej og handelsgade. Ud over dette er der både boliger, byrum og parkering ud til vejen.

Hvad er en trafikvej?

En trafikvej er en vej, som skal håndtere en del trafik, som kører fra A til B, og tung trafik som f.eks. busser og lastbiler. Trafikveje er vigtige for at lede trafikken rundt i byen og for at undgå, at trafik uden ærinde kører på de mindre boligveje. For Skibhusvej betyder det, at en stor del af trafikken ikke har ærinde på vejen, men blot kører igennem.

På grund af vejens funktion er det ikke tilladt at trafikdæmpe til en meget lav hastighed. Hastigheden er i dag dæmpet med en række hævede flader på strækningen fra Buchwaldsgade til Helenevej. Det er tilladt at køre 50 km/t, men den anbefalede hastighed er 45 km/t. Det er ikke muligt at dæmpe til en lavere fart, når vejen er en trafikvej. 

Hastighedsmålinger på vejen viser, at der ikke bliver kørt stærkt i et sådant omfang, at det vurderes nødvendigt at gøre noget. Dog kan det stadig opleves utrygt at færdes på vejen som cyklist og gående. Det kan der være mange grunde til som f.eks. smalle fortove, at det er svært at komme frem med rollator og barnevogn, at det er besværligt at krydse vejen, at man som cyklist kan bekymre sig om at blive klemt eller ramt af en bildør fra en parkeret bil.

 

Hvad er en handelsgade?

Der findes ikke en entydig definition af, hvordan en handelsgade skal se ud. Den skal selvfølgelig rumme gode muligheder for at handle, og det skal være dejligt og rart færdes som blød trafikant på strækningen - både når man skal krydse vejen, og når man går op og ned ad gaden. Selv bilisten bliver til en fodgænger, når han/hun træder ud af sin parkerede bil. 

 

Tiltag, der kan give Skibhusvej et større præg af handelsgade, er derfor bedre muligheder for at handle som f.eks. bredere fortove, bedre forhold for cyklister, lavere hastighed og gode adgangsforhold til de handlende, så de nemt og bekvemt kan komme frem til butikkerne. 

By- og Kulturforvaltningen