Spring til indhold

Sammen sænker vi farten

Beboere på flere boligveje i Odense efterspørger lavere fart og mere tryghed på deres vej. Sammen med Odense Kommune kan du være med til at gøre dine medtrafikanter mere opmærksomme og øge trygheden på din vej.

Danmark er et af Europas tre mest trafiksikre lande, og der registreres stort set ingen uheld på boligvejene i Odense. Der findes desværre bilister, som bevidst overtræder færdselsloven, og ikke udviser de nødvendige hensyn til andre trafikanter eller beboere langs vejen. De kører for stærkt, overholder ikke skiltningen/afmærkningen eller udviser en adfærd, der kan skabe utryghed. 

 

Bliv en del af kampagnen "Sammen sænker vi farten"

Nogle boligejere oplever, at der bliver kørt for stærkt på den vej de bor på. "Sammen sænker vi farten"-kampagnen går ud på, at beboere på boligveje kan kontakte Odense Kommune og gøre opmærksom på, at der bliver kørt for stærkt på vejen, og at de ønsker at deltage i kampagnen. Det gør de ved at opsætte skilte med budskabet "Sammen sænker vi farten - kærlig hilsen din nabo".

 

Ønsker du, at være en del af "Sammen sænker vi farten" kampagnen, skal du kontakte trafik@odense.dk 

 

Får du en godkendelse til at deltage i kampagnen skal du selv sørge for at hente skiltene på Odense Slot og hænge dem op. Inden opsætning skal du sørge for at få tilladelse til opsætning på lysmasterne hos Energi Fyn. Alt dette får du mere besked om pr. mail. 

 

 

Skilte med skiftende ejermænd

I første omgang bliver der hængt seks skilte op på et udpluk af de veje, hvor beboere har henvendt sig for at få skabt mere tryghed. Skiltene hænger som udgangspunkt i tre måneder og kan derefter skifte ejermand og blive brugt på andre veje.

 

 

Tryghed på Boligveje

Tryghed på Boligveje er et nyt tiltag, hvor forvaltningen i samarbejde med borgerne vil forbedre trygheden på boligveje. 

Du kan læse mere om det her

By- og Kulturforvaltningen