Spring til indhold

Vandplansindsats i Vejrup Å (ODE-698)

Odense Kommune har fået meddelt tilsagn fra Fiskeristyrelsen om tilskud til gennemførelse af et vandplansprojekt i Vejrup Å.

Projektet har til formål at skabe kontinuitet i Vejrup Å ved reguleringsbygværket (ODE-698) umiddelbart opstrøms sammenløbet med Fraugde Bæk.

 

Bygværket fjernes helt og faldet ved bygværket udlignes over en ca. 170 m lang strækning op- og nedstrøms for. Strækningen restaureres med grus og sten. 

 

Projektet forventes gennemført i løbet af 2020.

 

Læs mere om projektet

 

                    

 

Gennemførelsen af vandplansprojektet er finansieret med 25 % fra Miljø og Fødevareministeriet og 75 % fra Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Få mere information om Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på deres hjemmeside.

 

   

 

 

By- og Kulturforvaltningen