Spring til indhold

Tilladelse til krydsning af Odense Å, Lindved Å og Åsum Bæk med 10kV kabel

Odense Kommune har givet tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Odense Å, Lindved Å og Åsum Bæk med 10 kV kabel.

Krydsningerne sker på følgende matrikler:

 

 Vandløbsnavn Matrikel
 Odense Å 4a Skt Jørgensmark, Odense Jorder og 21g Åsum By, Åsum
 Lindved Å 11bv Ejby, Odense Jorder og 22n Åsum By, Åsum
 Åsum Bæk 7000u Åsum By, Åsum 

Se tilladelsen til krydsning af åerne med 1+kV kabel her

Klima- og Miljøforvaltningen