Spring til indhold

Standløkkevej 100 - Miljøgodkendelse Gemidan A/S

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 3. august 2022 for at blive behandlet. 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049

 

Natur og Miljø
Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen