Spring til indhold

P.L. Brandts Alle 5 - Miljøgodkendelse til Norrecco A/S

Odense Kommune meddeler tillægsgodkendelse til håndtering og omlastning af RDF baller til Norrecco A/S, P.L. Brandts Allé 5, 5220 Odense SØ.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 19. december 2022 for at blive behandlet.

 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049.

 

Klima- og Miljøforvaltningen
Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen