Spring til indhold

Annoncering til affaldsvirksomhed

Cikorievej 46 - Miljøgodkendelse af Økomet Recycling ApS

Odense Kommune har givet Økomet Recycling ApS, Cikorievej 46, 5220 Odense SØ miljøgodkendelse til nyetablering på adressen.

Odense Kommune har yderligere truffet afgørelse om, at virksomheden ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingsloven.

Godkendelsen omfatter et modtagecenter for midlertidig oplagring og omlastning af diverse affaldsfraktioner samt adskillelse af katalysatorer.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 15. april 2024 for at blive behandlet.

Download godkendelsesbrev Økomet Recycling A/Stil inkl. klagevejledning (PDF)
Download miljøgodkendelsen for Økomet Recycling A/S (PDF)
VVM-anmeldelsesskema til forskellige affaldsfraktioner, Cikorievej 46 (PDF ikke webtilgængeliggjort)

Kontakt miljøsagsbehandler (se kontaktinfo i godkendelsesbrev), hvis du har brug for informationer, der ikke er tilgængelige for dig i VVM-screeningen)

Klima- og Miljøforvaltningen