Spring til indhold

Næsbyvej 20 - Envases Europe A/S - tillæg til miljøgodkendelse

Odense Kommune har givet Envases Europe A/S, Næsbyvej 20, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til anvendelse af vandholdig lak på en låglinje

Godkendelsen til Envases Europe A/S, Næsbyvej 20, 5000 Odense C, er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Samtidigt er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Virksomheden fremstiller samt lakerer og trykker på metalemballage.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. september 2023 for at blive behandlet.

 

Kontakt

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til:

Odense Kommune,
Klima- og Miljøforvaltningen,
Natur og Miljø,
Industri og Miljø,
Nørregade 36,
indgang X,
5000 Odense C.

Tlf. nr. 4022 9770, eller ahvi@odense.dk.

Hent godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning
Hent miljøgodkendelsen inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår 

Klima- og Miljøforvaltningen