Spring til indhold

Næsbyvej 20, Envases Europe A/S - Tidsbegrænset miljøgodkendelse

Odense Kommune har givet Envases Europe A/S, Næsbyvej 20, 5000 Odense C, tidsbegrænset miljøgodkendelse til anvendelse af VOC-baseret lak på en produktionslinje.

Godkendelsen til Envases Europe A/S er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og bortfalder den 9. december 2024.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Virksomheden fremstiller, samt lakerer og trykker på metalemballage.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 8. januar 2024 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til:

Odense Kommune,
Klima- og Miljøforvaltningen,
Natur og Miljø,
Industri og Miljø,
Nørregade 36, indgang X
5000 Odense C.

Tlf. nr. 4022 9770 eller ahvi@odense.dk.

Godkendelsesbrevet incl. klagevejledning

Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

Klima- og Miljøforvaltningen