Spring til indhold

Miljøzone: Forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023

Odense Kommune har en eksisterende miljøzone der gælder for diesellastbiler, -busser og dieselvarebiler.

Kommunalbestyrelsen har 30. november 2022 truffet afgørelse om, at også dieselpersonbiler uden partikelfilter skal være omfattet at miljøzonen.

 

Kravene gælder fra 1. oktober 2023.

 

Du kan se afgørelsen her.

 

Læs mere om miljøzonerne og se om dit køretøj vil være omfattet på www.miljoezoner.dk

Klima- og Miljøforvaltningen