Spring til indhold

Lindved Å - Tilladelse til udlægning af Gydegrus

Odense kommune har godkendt et restaureringsprojekt med udlægning af gydegrus i Lindved Å.

Gydebankerne bliver ca. fem meter lange og i hele åens bredde. Der tilstræbes et fald på 5 ‰ Gruset. Der udlægges i alt 8 m3 gydegrus bestående af 85 % nøddesten og 15% singels i et ca. 30 cm tykt lag.

By- og Kulturforvaltningen