Spring til indhold

Energivej 32, Kieler ApS: Tidsbegrænset miljøgodkendelse

Odense Kommune har givet Kieler ApS, tidsbegrænset miljøgodkendelse til modtagelse og adskillelse af skolepavilloner på RGS Nordics adresse: Energivej 32-34, 5260 Odense S

Godkendelsen/tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.


Der er desuden truffet screeningsafgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens bestemmelser.
Virksomheden vil modtage, adskille og sortere affald fra skolepavilloner.


Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 1. juni 2023 for at blive behandlet.


Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og miljøforvaltningen, Natur og Miljø, Industri og Miljø, Nørregade 36X, 5000 Odense C. Tlf. nr. 4022 9770, eller ahvi@odense.dk.


Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår, kan i sin helhed ses her:

Tidsbegrænset miljøgodkendelse - godkendelsesbrev (PDF)

Tidsbegrænset godkendelse til modtagelse af skolepavilloner 5 (PDF)


Industri og Miljø
Klima- og Miljøforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen