Spring til indhold

Industrivej 2 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af oplag hos Kosan Gas AS

Her finder du VVM-afgørelsen for udvidelse af oplag hos Kosan Gas A/S, Industrivej 2.

Odense Kommune, Industri og Miljø, har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven.

Hent afgørelsen om ikke VVM-pligt inkl. klagevejledning (PDF)

Hent VVM-ansøgning/screening – Udvidelse af gasoplag (PDF)

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Fristen for klage er forlænget til den 9. april 2024, da afgørelsen kom online 12. marts.

Se afgørelsens klagevejledning.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til
Odense Kommune,
Klima og Miljøforvaltningen,
Industri og Miljø,
Nørregade 36, 5000 Odense C,
tlf. nr. 65 51 24 98

Klima- og Miljøforvaltningen