Spring til indhold

Nedknusning af vejmaterialer på Gillestedvej ved Bøgeparken

Nedknusning af vejmaterialer på Gillestedvej ved Bøgeparken 5240 Odense, mellem d. 1. februar 2021 til d. 28. april 2022. Infrastrukturprojektet i Vollsmose.

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven om at overholde regler om støj, vibrationer og støv i VVM-tilladelsen for infrastrukturprojekt i Vollsmose.

 

Odense Kommune giver tilladelse til nedknusning af vejmaterialer med henblik på gennembrud i infrastruktur projektet i Vollsmose.  

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

By- og Kulturforvaltningen